PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Registru pentru evidenta proiectelor de hotarari
Registrul pentru evidența poriectelor de hotărâri pe anul 2020
Proiecte de hotarâri pe luna ianuarie 2020
Proiect de hotarare privind instituirea taxei de salubrizare incepand cu data de 01.02.2020 pentru persoanele juridice care iși desfășoara activitatea in Comuna Tamaseni, judetul Neamt

Proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna Tamaseni, jud. Neamt
Proiecte de hotarâri pe luna februarie 2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 și a listei de investiții

Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC LOCALSERV COMTAM SRL Tămășeni

Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale   și a Temei de proiectare aferente investiției ,,Extindere sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare în comuna Tămășeni, județul Neamț"

Proiect de hotărâre privind  acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți

Proiect de hotărâre privind    aprobarea   încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2020, pentru plata serviciilor prestate

Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz, teren din domeniu public al comunei Tămăşeni,  în favoarea  SC DELGAZ GRID SA

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei  Tămășeni, la data de 31.12.2019

Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Tămășeni, judetul Neamț

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.68 din 15.10.2019,privind instituirea taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare și aprobarea Regulamentului  privind implementarea,determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei cu destinația specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici(persoane fizice) pe raza U.A.T Comuna Tămășeni
Proiecte de hotarâri pe luna aprilie 2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 precum și A listei de investiții

Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Comunei Tămășeni pe anul 2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de actiune de interes local ce se vor realiza in anul 2020 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

Proiect de hotarâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Magdici Iosif

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnilor Andrici Iosif și Emilian

Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din cadrul Primăriei comunei Tămășeni pe semestrul II 2019

Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al comunei Tămășeni pentru perioada 2020-2024

Proiect de hotarare privind privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Covor asfaltic pe DJ201C, Km 3+250- Km 8+575, în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”

HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

Registrul pentru evidenta hotararilor
  1. Registrul pentru evidenta hotararilor emise de Consiliul Local Tămășeni în anul 2020
Minute sedințe consiliu local pe anul 2020
Minuta ședintei Consiliul Local Tămășeni din data de 31.01.2020 
Minuta ședintei Consiliul Local Tămășeni din data de 18.02.2020 
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2020
Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 31.01.2020 - vizualizeaza


Procesul verbal al sedintei consiliului local din data de 18.02.2020 - vizualizeaza
Căutare rapidă hotărâri de consiliul local după numar, an sau conținut
Nr.
An
HCL
Tip fiser: pdf
1
2020
HCL 1/31.01.2020 privind instituirea taxei de salubrizare incepand cu data de 01.02.2020 pentru persoanele juridice care iși desfășoara activitatea in Comuna Tamaseni judetul Neamt
2
2020
HCL 2/31.01.2020 privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2020 în comuna Tamaseni, jud. Neamt
3
2020
HCL 3/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimări pe anii 2021-2023 și a listei de investitii
4
2020
HCL 4/18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al SC “LOCALSERV COMTAM” SRL Tamaseni
5
2020
HCL 5/18.02.2020 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”
6
2020
HCL 6/18.02.2020 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou născuți
7
2020
HCL 7/18.02.2020 privind aprobarea încheierii contractului pentru acordarea de servicii social-medicale specializate oferite de Centrul Diecezan Caritas Iasi și alocarea de fonduri din bugetul local, pentru anul 2020,pentru plata serviciilor prestate
8
2020
HCL 8/18.02.2020 privind aprobarea instituirii unui drept de uz,asupra unei suprafete de teren din domeniu public al comunei Tămăşeni, în favoarea SC DELGAZ GRID SA
9
2020
HCL 9/18.02.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Tămășeni, la data de 31.12.2019
10
2020
HCL 10/18.02.2020 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Tămășeni, judetul Neamț
11
2020
HCL 11/18.02.2020 privind modificarea H.C.L. nr. 68 din 15.10.2019, privind instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane fizice ) pe raza U.A.T. Comuna Tămăşeni
12
2020
HCL 12/18.02.2020 cu privire la alegerea unui presedinte de sedinta
13
2020
HCL 13/30.04.2020 privind aprobarea  rectificarea bugetului local al comunei Tămășeni pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023 precum  și a listei de investiții
14
2020
HCL 14/30.04.2020 privind aprobarea Planului Anual de actiune pentru serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Comunei Tămășeni pe anul 2020
15
2020
HCL 15/30.04.2020 privind aprobarea planului de actiune de interes local ce se vor realiza in anul 2020 de catre beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat
16
2020
HCL 16/30.04.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Magdici Iosif
17
2020
HCL 17/30.04.2020 privind acordarea unui ajutor de urgență domnilor Andrici Iosif și Emilian
18
2020
HCL 18/30.04.2020 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului agricol al comunei Tămășeni pentru perioada 2020-2024
19
2020
HCL 19/30.04.2020 privind privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei „Covor asfaltic pe DJ201C, Km 3+250- Km 8+575, în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”